elphee cz

efektivní reklamní kampaně

elphee cz

plán ...až to vymyslíš, vše naplánuj

Klienti mívají dobré nápady, vědí často, co chtějí o svém produktu, službě nebo projektu sdělit. Je však třeba také vědět, kdy to sdělit a jakým způsobem.

Mějte na mysli, že odběratel, ale i dodavatel či zaměstnanec vám do hlavy nevidí. A míra jeho nasazení či nadšení pro věc bývá často mnohem nižší, než je ta vaše. Spoléhat se, že někdo něco „přece ví, pochopí nebo udělá” nevede často k požadovanému cíli.

Marketingový plán by měl vždy obsahovat nejen pracovní postup agentury, ale i partnerů a zaměstnanců klienta. Reklamní agentura elphee zahrnuje do marketingových plánů motivační a benefitové strategie pro vaše partnery i zaměstnance tak, aby na sebe všechny části reklamní kampaně plynule navazovaly a každý přesně věděl a dělal, co je třeba.

elphee cz

proč spolupracovat s reklamní agenturou elphee

elphee

nikdy nevíš, dokud nezkusíš

elphee cz s.r.o.
Komunardů 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 602 275 075
elphee@elphee.cz

Toto dílo je chráněno podle autorského zákona. Vytvořil elphee cz s.r.o. © 2015-2019

více se o nás můžete dozvědět díky projektům: