elphee cz

efektivní reklamní kampaně

elphee cz

vyhodnocení ...průběžně vyhodnocuj

V případě, že klient nemá přehled o vynaložených financích, nekontroluje průběžně výsledky i aktivity svých zaměstnanců a partnerů, nepřijde na to zda a jakou změnu je třeba udělat.

Pokud na sebe propagační aktivity nenavazují, může klient jen velmi hrubě odhadovat, zda měly na dosažení požadovaného cíle vůbec nějaký vliv. Opakování aktivit, které nevedou k požadovanému cíli pak často znamenají vyhoření a samozřejmě zbytečné finanční ztráty.

Vše je snazší, když je dána jasná koncepce, plán a zajištěny dodávky ve smluvených termínech. Někdy je však nutné dělat operativní změny i v průběhu kampaně a pozastavit některé aktivity, dokud klient např. nenajde schopnějšího zaměstnance. Na tyto situace je reklamní agentura elphee připravena. Jsme schopni vždy navrhnout operativně alternativní řešení.

elphee cz

proč spolupracovat s reklamní agenturou elphee

elphee

nikdy nevíš, dokud nezkusíš

elphee cz s.r.o.
Komunardů 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 602 275 075
elphee@elphee.cz

Toto dílo je chráněno podle autorského zákona. Vytvořil elphee cz s.r.o. © 2015-2019

více se o nás můžete dozvědět díky projektům: